Още от създаването си през 1993 г. групата успешно се развива, като еталон за модерно земеделие и птицевъдство и е пример за това как успешните европейски практики в развитието и управлението на селскостопанските компании могат да се приложат и утвърдят в българските условия.

Днес ние сме един от сериозните производители и  търговци на висококачествени зърнени култури, семена, фуражи, еднодневни пилета, пилешко месо и субпродукти.

Чрез непрекъснатото обучение на своите специалисти, въвеждане на ноу-хау, прилагане на добри практики, използване на модерна техника и не на последно място добрия мениджмънт, фирмата е доказателство за това, че селското стопанство и птицевъдството в България може да е един динамично развиващ се и конкурентен сектор на българската икономика. 

Тайната на успеха на Агрико-Картел е непрекъснатият стремеж към обновяване и усъвършенстване, съчетан с използването на дългогодишните традиции в областта на земеделието и птицевъдството в един изключително плодороден регион.

Преимуществата ни сред фирмите работещи в нашия бранш са:

  • Постоянно високо качество на продукцията
  • Професионално образование и опит на персонала
  • Съвременно оборудване, машини, специализиран транспорт за еднодневни пилета и яйца
  • Собствена складова база даваща възможност за гъвкава търговска политика
  • Добър имидж
  • Инвестиране в нови технологии
  • Използване на висококачествени фуражи, семена, торове, препарати
  • Собствено производство на семена за посев и фуражи за угояване на бройлери


Основната корпоративна мисия на Агрико-Картел е предоставянето на клиентите ни на продукция с най-високо качество отговаряща на Европейските изисквания.


Заповядайте отново на сайта ни! Очакваме Вашите запитвания и въпроси. 

Ще се радваме да Ви предоставим допълнителна информация за продуктите и услугите, които предлагаме.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.